دیدگاه

در قرن حاضر کلمه های نیروی انسانی و منابع انسانی با کلمه سرمایه انسانی جایگزین شده است و شرکتها صاحب نظران و مدیران جهان بر این باورند که سرمایه انسانی مهمترین بخش سازمانها می باشد.

 جمله معروف بیل گیتس : ماکروسافت را 20 نفر اداره می کنند که اگر یکی از آنها نباشند شرکت ورشکست می شود.

 پس با توجه به مطالب فوق و با درک صحیح از سرمایه انسانی شرکت فولاد ماشین نیز با الویت این حوزه را بر جذب،آموزش و بهره برداری از سرمایه های انسانی خود قرار داده است.

 

 

 

 

 

 

ماشین کاری

machining3

شعارهای ایمنی

 • خطر پاره شدن، باز شدن و سقوط بار را همواره در نظر بگیرید.
 • ارمغان ایمنی، شادابی و تندرستی است.
 • تولید بدون حادثه، هدف همه ما در شرکت است.
 • وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، نوعی دفاع شخصی ساده و کارا هستند.
 • آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.
 • به هنگام بروز حوادث، مضطرب و وحشت زده نباشید و خود مشکلی روی مشکلات نشوید
 • شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است.
 • تجربه ناشی از حوادث را تجربه کردن خطاست.
 • اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت را در سرلوحه کارتان قرار دهید
 • فرشته نجات حوادث ناگوار، رعایت ایمنی است.
 • سلامتی بالاترین نعمت است، آن را به آسانی از دست ندهید.
 • استفاده از گوشی های ایمنی در محیط های پر سروصدا (بالاتر از 85 دسی بل) الزامی است
 • محل کار خود را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید.
 • رانندگان لیفتراک : آهسته برانید و بار خود را حدالامکان پایین حمل کنید.