فرصت های شغلی

فرصت های شغلی مورد نیاز شرکت فولاد ماشین
شغلجنسیتمحل خدمتسابقهمدرک تحصیلیتوضیحات
تراشکارمردمحل کارخانه شهرک سلیمی2 سالدیپلم - فوق دیپلم ماشن افزارترجیحاً متاهل - حداقل 25 سال و به بالا
شغل 2مرد/زنمحل خدمت 2سابقه 2مدرک تحصیلی 2توضیحات 2
شغل 3مرد/زنمحل خدمت 3سابقه 3مدرک تحصیلی 3توضیحات 3
شغل 4مرد/زنمحل خدمت 4سابقه 4مدرک تحصیلی 4توضیحات 4
شغل 5مرد/زنمحل خدمت 5سابقه 5مدرک تحصیلی 5توضیحات 5
شغل 6مرد/زنمحل خدمت 6سابقه 6مدرک تحصیلی 6توضیحات 6

ماشین کاری

machining3

شعارهای ایمنی

 • محل کار خود را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید.
 • تجربه ناشی از حوادث را تجربه کردن خطاست.
 • اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت را در سرلوحه کارتان قرار دهید
 • رانندگان لیفتراک : آهسته برانید و بار خود را حدالامکان پایین حمل کنید.
 • سلامتی بالاترین نعمت است، آن را به آسانی از دست ندهید.
 • ارمغان ایمنی، شادابی و تندرستی است.
 • استفاده از گوشی های ایمنی در محیط های پر سروصدا (بالاتر از 85 دسی بل) الزامی است
 • به هنگام بروز حوادث، مضطرب و وحشت زده نباشید و خود مشکلی روی مشکلات نشوید
 • وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، نوعی دفاع شخصی ساده و کارا هستند.
 • تولید بدون حادثه، هدف همه ما در شرکت است.
 • آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.
 • خطر پاره شدن، باز شدن و سقوط بار را همواره در نظر بگیرید.
 • فرشته نجات حوادث ناگوار، رعایت ایمنی است.
 • شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است.